مربی هنر:

-کارشناسی معماری

-دارای 4 سال سابقه تدریس درس هنر

-دارای مدرک شرکت در :

-دوره های عمومی و تخصصی مرکز تحقیقات معلمان

-دوره مربی گری کودک و نوجوان

-دوره طراحی پایه سیاه قلم

-دوره اسکیس و راندو