آموزگار پایه پنجم:

-دارای دو سال سابقه تدریس

-دارای مدرک شرکت در دوره های عمومی و تخصصی مرکز تحقیقات معلمان

-دارای مدرک فتوشاپ و ICDL

-شرکت در دوره های مربوط به اصول کتابخوانی صحیح