مربی قرآن:

-کارشناسی ارشد نهج البلاغه

-دارای 7 سال سابقه تدریس قرآن

-دارای مدرک شرکت در:

-دوره نحوه تدریس قرآن کریم

-دوره روخوانی و روانحوانی قرآن کریم

-دوره بهره گیری از آیات قرآن کریم

-دوره خلاقیت در کلاس درس

-دوره خودآگاهی و فنون تدریس

-دوره یادگیری مستقل