مربی پیش دبستانی:

-کارشناسی علوم تربیتی

-دارای 19 سال سابقه کار با کودک

-برگزیده استانی در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

-برگزیده اجرا و آموزش در دوره پیش دبستانی

-شرکت در دوره پرورش خلاقیت کودکان مبتنی بر بازی

-شرکت در دوره آموزش تفکر به کودکان

-شرکت در دوره خوآگاهی و فنون تدریس