مربی پیش دبستانی:

-کارشناسی علوم تربیتی

-دارای 30 سال سابقه در پیش دبستانی

-برگزیده استانی در تولید محتوای الکترونیکی

-برگزیده اجرا و آموزش در دوره پیش دبستانی

-دارای مدرک شرکت در دوره های:

-آموزش مهارت های یادگیری کودکان و هوش برتر

-خودآگاهی و فنون تدریس