آموزگار پایه ششم:

-کارشناسی ریاضی کاربردی

-دارای 18 سال سابقه تدریس

-دارای مدرک شرکت در دوره های:

-آموزش تدریس به روش کیفی-توصیفی

-افزایش خودباوری و اعتماد به نفس در فراگیران

-تعیین اهداف دروس تخصصی

-طراحی آزمون

-تدوین پوشه کار

-اختلالات یادگیری

-فرزند پروری

-تشکیل گروه های تخصصی

-کارگاه تخصصی تلفیق دروس

-کارگاه ادبی

-سند تحول بنیادین

-فعالیت های پرورشی

-رفتار با شاگردان بیش فعال

-تدریس تخصصی هندسه

-تحولات و راهبردهای آموزش

راهنمای انتخاب رشته و هدایت تحصیلی

-سمینارهای تخصصی هوش های چندگانه

-افتخارات:

-آموزگار سرآمد ناحیه 2 در تدریس و تولید محتوای آموزشی

-مدرس خلاق در تدریس ریاضی به روش آسان

-مدرس برتر در تلفیق درس ریاضی با سایر دروس

-مدرس برتر در تولید محتوای فضای مجازی

-مدرس برتر تدریس هندسه

-مدرس برتر طراحی آزمون

-دبیر برگزیده اخلاق از دیدگاه دانش آموزان و اولیا

-دبیر برگزیده در کارگردانی تئاتر در حوزه هنری و اجرا

-درس پژوه برتر