مربی مهارت های زندگی:

-کارشناسی روانشناسی

-دارای 3 سال سابقه به عنوان مربی مهارت های زندگی

-سابقه کار در کلینیک روانشناسی