مربی ورزش:

-کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

-دارای 10 سال سابقه مربیگری آمادگی جسمانی، هندبال و ورزش کودک

-شرکت در دوره های بین المللی بازی و ورزش