آموزگار پایه اول:

-کارشناسی علوم تربیتی

-دارای 13 سال سابقه آموزشی در پیش دبستانی و پایه اول

-دارای مدرک شرکت در:

-دوره های عمومی و تخصصی مرکز تحقیقات معلمان

-دوره آموزش پیش دبستانی

-دوره هنر و خلاقیت

-دوره مربیان کودک

-شرکت در دوره خودآگاهی و فنون تدریس

-دوره پرورش خلاقیت کودکان مبتنی بر بازی

-دوره سفالگری از سازمان فنی و حرفه ای

-رتبه برگزیده ناحیه 2 در مسابقات جلوه های ویژه معلمی