آموزگار پایه پنجم:

-کارشناسی ریاضی

-دارای 6 سال سابقه تدریس

-دارای مدرک دوره های عمومی و تخصصی از مرکز تحقیقات معلمان

-شرکت در دوره اختلالات یادگیری