مراقب سلامت دبستان:

-کارشناسی پرستاری

-دارای 7 سال سابقه به عنوان مراقب سلامت و بهداشت دبستان

-دارای مدرک شرکت در دوره های:

-کارگاه مراقبان سلامت

-کارگاه حرکات اصلاحی

-کارگاه تغذیه و طب سنتی

-دوره آموزشی معاینات بهداشت دهان و دندان

-دوره معاینه و کنترل پدیکلوزیس