پزشک دبستان:

-کارشناسی پزشکی عمومی

-دارای 14 سال سابقه فعالیت به عنوان پزشک مدارس

-دارای مدرک طب سنتی ایرانی

-همکاری داوطلبانه با معاونت بهداشت اداره آموزش و پرورش برای آموزش تغذیه در مدارس

-نویسنده کتاب خودآموز تغذیه و رژیم درمانی

-نویسنده کتاب اصول صحیح تغذیه از دیدگاه طب ایرانی

-برگزاری دوره های آموزش به دانش آموزان و والدین در حوزه سلامتی و بهداشت