مدیریت دبستان:

-کارشناسی دبیری ریاضی

-دارای 22 سال سابقه تدریس درس ریاضی در دبیرستان و 7 سال سابقه مدیریت

دارای مدرک شرکت در دوره های:

-مدیریت آموزشگاهی

-آیین نگارش و مکاتبات

-مدیریت مدرسه محور

اصول شاداب سازی مدرسه

-تکالیف مهارت محور

-جابربن حیان

-جشنواره درس پژوهی