موسس دبستان مسرور:

-دارای 45 سال سابقه تدریس پایه اول و همراهی با تیم نظارت آموزشی دبستان از پیش دبستانی تا پایه ششم

-تأسیس دبستان دخترانه در روستای محروم

-تأسیس دبستان دخترانه مسرور در سال 1387

-دارای مدرک دوره های تخصصی تدریس کتاب های جدید التألیف و همکاری با وزارت آموزش و پرورش

-اولین مدرس استانی کتاب های جدید التألیف

-معلم نمونه پایه اول