مشاور دبستان:

-کارشناسی ارشد مشاور خانواده درمانی

-دارای 7 سال سابقه به عنوان روانشناس در کلینیک و 5 سال به عنوان مشاور دبستان

دارای مدرک شرکت در دوره های:

-کارگاه آموزشی کودک و نوجوان

-کارگاه آموزشی خانواده درمانی و زوج درمانی

-دوره اختلالات یادگیری

-دوره درمان بیش فعالی

-دوره بازی درمانی

-دوره مداخله در طلاق