معاون پرورشی دبستان:

-کارشناسی علوم پایه

-دارای 5 سال سابقه معاونت پرورشی و 3 سال سابقه مربی دومینو

-کسب رتبه برگزیده استان در مسابقات دومینو

-کسب رتبه دوم ناحیه در مسابقات تولید محتوا

-کسب رتبه سوم ناحیه در مسابقات قرآن، عترت و نماز