هم زمان با هفته کتاب و کتابخوانی در پیش دبستانی مسرور فعالیت هایی جهت انس بیشتر نوآموزان با کتاب و کتابخوانی برگزار شد.
-راه اندازی کانال زیر گنبد کبود برای نوآموزان با قصه گویی مربیان

  • برنامه نذر کتاب،
  • فضایی برای معرفی کتاب توسط والدین
  • برنامه ای تحت عنوان کتاب دوست داشتنی ام، که در روز سه شنبه 25 آبان ماه 1400 به صورت برخط برگزار شد، هر نوآموز یکی از کتاب های مورد علاقه خود را انتخاب کرده و با بیرون آوردن یکی از شخصیت های کتاب (با عروسک یا گریم یا ماسک یا…) آن را به دوستانش معرفی کرد.