دبستان هوشمند مسرور با به کارگیری آموزگاران و مربیان مجرب، آموزش دیده و آشنا به روش های نوین تدریس در فرآیند یاددهی-یادگیری ، بر تفهیم سازی مطالب تاکید دارد.
همچنین ضمن حفظ عزت نفس دانش آموزان و پرورش حس انسانیت و نوع دوستی به آموزش مهارت های زندگی می پردازد.
از جمله محورهای اساسی دبستان، می توان به انجام کار گروهی توسط دانش آموزان، آموزش تلفیقی دروس، به کارگیری ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین و مهارت محور بودن فعالیت ها و … اشاره کرد.
گنجاندن فعالیت های مکمل و فوق برنامه‌ی متنوع و کاربردی در برنامه‌ی آموزشی، نظارت بر فعالیت های کلاسی توسط راهبر و معاون آموزشی و حضور مشاور کارآزموده در دبستان به پیشبرد اهداف کمک می کند .
در مجموعه مسرور دانش آموزان عزیز در فضایی مناسب و آرام با مشارکت فعال در کلاس، متناسب با استعداد، تلاش و ميزان يادگيري خود به مراحل بالاتري از يادگيري می رسند.