روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه 1401 به مناسبت فرارسیدن روز بزرگداشت معلم، دانش آموزان شعبه 1 مسرور با خواندن سرود زیبای معلم  و نواختن موسیقی از آموزگاران خود قدردانی کردند و در پایان گل هایی را که با دستان خود آماده کرده بودند، به آموزگاران تقدیم نمودند.