جلسه‌ی فوق برنامه مکمل دبستان با عنوان مطالعه، یادگیری و خدمات مشاوره ای ، برای گروهی از اولیا در روز شنبه یکم بهمن ماه در فضای اسکای روم برگزار شد. در این جلسه خانم شکرزاده ( مشاور دبستان) در مورد نشانه های اختلالات یادگیری و نقص توجه و تمرکز دانش آموزان صحبت کردند و راهکارهایی در این زمینه ارائه دادند.