در طول تابستان ۱۴۰۱، فعالیت هایی جهت تقویت مهارت‌های خوانداری و درک مطلب، افزایش دقت و تمرکز، مهارت آموزی، تمرین و تکرار و مرور دروس و… در کانال دبستان قرار داده شد و دانش آموزان به صورت اختیاری با انجام کاربرگ ها، تهیه‌ی تولید محتوا و… در این طرح شرکت کردند.
در هفته اول مهرماه، به دانش آموزان فعال شرکت کننده در طرح، هدایایی داده شد.

برای مشاهده‌ی گزارش تصویری این مراسم به گالری تصاویر مراجعه کنید.