به‌مناسبت آخرین چهارشنبه‌ی سال و آموزش نکاتی شامل پیشگیری و آگاهی از خطرات احتمالی برای دانش آموزان، تابلوی آموزشی در دبستان آماده شد.
همچنین با حفظ ایمنی کامل آتشی کنترل شده در حیاط دبستان مهیا شد و دانش آموزان همراه با آموزگاران اوقات خوشی را سپری کردند.

برای مشاهده‌ی گزارش تصویری این مراسم به گالری تصاویر مراجعه کنید.