سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و اجرای برنامه‌ ویژه مدرسه (طرح بوم):

پس از نیازسنجی از دانش آموزان، اولیا و آموزگاران جهت برگزاری کلاس ها برنامه ریزی لازم انجام شد. فعالیت های اجرا شده در زنگ بوم آموزش تفکر سیستمی، آموزش کمک های اولیه ، آموزش انیمیشن سازی و کار با نمد بود. در پایان سال، نمایشگاهی از دست سازه های نمدی دانش آموزان برپا شد.

برای مشاهده‌ی گزارش تصویری این مراسم به گالری تصاویر مراجعه کنید.