دومین جلسه ی شورای آموزگاران ، روز شنبه 7 آبان ماه 1401 در دبستان برگزار شد.
در ابتدای جلسه ، انتخاب نماینده معلمان انجام شد و سپس سرکار خانم طیبی ( راهبر آموزشی ) نکات لازم در خصوص جشنواره طراحی تدریس را بیان کردند.
در پایان جلسه ضمن عرض تشکر از زحمات سرکار خانم صدرارحامی ( مدیریت قبلی شعبه1) مراسم تودیع ایشان انجام شد.

برای مشاهده‌ی گزارش تصویری این مراسم به گالری تصاویر مراجعه کنید.