اگر جای دانه‌هایت را که روزی کاشته‌ای فراموش کردی، باران روزی به تو خواهد گفت کجا کاشته‌ای!پس نیکی را بکار، بالای هر زمینی، زیر هر آسمانی، و برای هرکسی ..

روز دوشنبه ۱۵ اسفند ماه در دبستان مسرور جشن احسان و نیکوکاری با همراهی تعدادی از دانش آموزان برگزار شد و هدایای نقدی و غیر نقدی به دست نیازمندان رسید.