گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد، وقتی دستی را به یاری می گیری بدان که دست دیگر در دست خداست.
به مناسبت هفته عاطفه ها، روز چهارشنبه ۲۲مهر ماه  ۱۴۰۱جشن عاطفه ها در مسرور برگزار گردید و تعدادی از دانش آموزان در این امر خدا پسندانه شرکت کردند.گزارش هدایای جمع شده، به سمع و نظر اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان رسید.

برای مشاهده‌ی گزارش تصویری این مراسم به گالری تصاویر مراجعه کنید.