روز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، چهار نفر از دانش آموزان سفیر سلامت دبستان مسرور به نمایندگی از دانش‌آموزان سفیر سلامت استان اصفهان، در اداره‌ کل آموزش و پرورش استان اصفهان حضور یافتند و آغاز هفته‌ی سلامت را خدمت رییس اداره کل و همکاران ایشان تبریک گفتند.

برای مشاهده‌ی گزارش تصویری این مراسم به گالری تصاویر مراجعه کنید.