روز سه شنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۱ اولین جلسه‌ی هم اندیشی آموزگاران پایه‌ی اول با اولیای دانش آموزان در دبستان مسرور برگزار شد.
در این جلسه پیرامون مباحث زیر بحث و گفت و گو شد:
– قوانین انضباطی دبستان
– معرفی کتب پایه اول، دفاتر تکلیف و…
– تنظیم ساعت خواب دانش آموزان
– صبحانه و میان وعده مناسب برای دانش آموزان
– توضیحاتی در مورد روش تدریس و آموزش تلفیقی
و در نهایت پیشنهادات و نظرات اولیا بررسی شد.