روز دوشنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱ اولین جلسه‌ی شورای آموزگاران سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در دبستان برگزار شد. در ابتدای جلسه به همکارانی که تازه به جمع مسرور پیوسته اند، خوشامد گفته شد؛ و سپس موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:
-برنامه ریزی جهت برگزاری جشن شکوفه ها و روز بازگشایی
– ارائه‌ی توضیحات در خصوص تهیه ی لیست های کلاسی، فهرست وارسی و …
– تحویل برنامه هفتگی به آموزگاران و مربیان
-نیازسنجی از محتوای جلسات شورای آموزگاران و برنامه ویژه مدرسه