روز دوشنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۱، شورای آموزگاران در دبستان برگزار شد.
موضوع جلسه اختلالات یادگیری بود و خانم شکرزاده (مشاور دبستان)، در خصوص موارد زیر به صحبت پرداختند :

-تعریف اختلالات یادگیری

-تفاوت اختلال یادگیری، اضطراب و نقص توجه و تمرکز

-انواع اختلالات یادگیری

-ملاک های تشخیص اختلال یادگیری

بازی کردن با کودک توسط والدین بسیار حائز اهمیت است و به رشد شخصیت او کمک می کند.

برای مشاهده‌ی گزارش تصویری این مراسم به گالری تصاویر مراجعه کنید.