همزمان با مدارس سراسر کشور، انتخابات شورای دانش آموزی در دبستان مسرور به صورت حضوری برگزار گردید.
داوطلبین در برنامه‌ی صبحگاه خود را معرفی کرده و اهداف و برنامه هایشان را توضیح دادند.
هم‌چنین با ارائه‌ی تبلیغات به صورت حضوری و مجازی با ارسال فیلم در کانال پرورشی به معرفی خود و اهدافشان پرداختند.
هدف از تشکیل شورای دانش آموزی، مشارکت در برنامه های پرورشی و تعلیم و تربیت از طریق واگذاری مسئولیت به دانش آموزان می باشد.
منتخبین در برنامه‌ی صبحگاه و در کانال پرورشی دبستان، عملکرد سه ماهه خود را اعلام خواهند کرد.

برای مشاهده‌ی گزارش تصویری این مراسم به گالری تصاویر مراجعه کنید.