روز شنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۱، دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم با هدف تثبیت آموخته ها در برنامه‌ی بازدید از موزه علوم و فنون شرکت کردند.
دانش آموزان به دو گروه تقسیم شدند و هر گروه از قسمت های مختلف موزه که شامل بخش زمین شناسی، زیست شناسی، فیزیک ، شیمی، اپتیک و آسمان نما بود دیدن کردند.
آموزگاران کلاس و راهنمایان موزه متناسب با پایه‌ی تحصیلی دانش آموزان، توضیحاتی را بیان کرده و به سوالات پاسخ دادند.

برای مشاهده‌ی گزارش تصویری این مراسم به گالری تصاویر مراجعه کنید.