روز سه شنبه 17 آبان ماه 1401دانش آموزان کلاس سوم به همراه آموزگاران خود در برنامه‌ی بازدید از کتاب خانه کانون پرورش فکری شرکت کردند. در این اردو دانش آموزان پس از تماشای فیلم در فضای کانون، به قصه گویی خانم دکتر نصیری گوش دادند و با قسمت های مختلف کتاب خانه آشنا شدند .

برای مشاهده‌ی گزارش تصویری این مراسم به گالری تصاویر مراجعه کنید.