روز چهارشنبه 18 آبان ماه 1401 دانش آموزان کلاس دوم به همراه آموزگاران خود در برنامه‌ی بازدید از کتاب خانه کانون پرورش فکری شرکت کردند. در این اردو دانش آموزان پس از تماشای فیلم در فضای کانون، به قصه گویی خانم دکتر نصیری گوش دادند و با قسمت های مختلف کتاب خانه آشنا شدند .سپس برگه هایی با اشکال و خطوط مختلف در اختیار دانش آموزان قرار گرفت که با استفاده از تخیل خود آن را کامل و رنگ آمیزی کردند.

برای مشاهده‌ی گزارش تصویری این مراسم به گالری تصاویر مراجعه کنید.