به منظور آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی و جلوگیری از رفتارهای پر خطر دانش آموزان هنگام خروج از دبستان و رد شدن از خیابان، چهار نفر از دانش آموزان کلاس پنجم برای آموزش، در جلسه‌ی آموزشی که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی برگزار شد شرکت کردند و مطالبی که آموزش دیدند را برای یادگیری سایر دانش آموزان به صورت کلاسی ارائه دادند. برای تثبیت یادگیری دانش آموزان، هر هفته یک تابلو راهنمایی و رانندگی و یک تابلو برای آموزش عملکرد دانش آموزان هنگام خروج آن‌ها از دبستان توسط همیاران پلیس دبستان آموزش داده می شود و برای یادآوری و توجه بیشتر دانش آموزان در پانل دبستان قرار می‌گیرد.

برای مشاهده‌ی گزارش تصویری این مراسم به گالری تصاویر مراجعه کنید.