دبستان دخترانه مسرور اصفهان
فعالیت هوش بدنی1فعالیت روانشناختی1فعالیت آموزشی1فعالیت سلامت1

چهارمین بازارچه ی خیریه در مسرور2 (99-98)

اردوی پیش دبستانی در میدان نقش جهان (99-98)

جشن ولادت حضرت زهرا (س) در مسرور 1 (99-98)

جشن مادر و دختر در پیش دبستانی (99-98)

جشن ولادت حضرت زهرا (س) در مسرور2 (99-98)

اردوی کلاس اولی ها در باغ پرندگان (99-98)

اردوی کلاس دومی ها در موزه حمام علی قلی آقا (99-98)

اردوی کلاس سومی ها در خانه ریاضیات (99-98)

جشن مادر و دختر در مسرور2 (99-98)

جشن مادر و دختر در مسرور 1 (99-98)