دبستان دخترانه مسرور اصفهان

آموزش خانواده با موضوع بلوغ، تغذیه سالم و اضافه وزن در مسرور2

روز دوشنبه 30 دی ماه 98 جلسه ی آموزش خانواده با حضور پزشک دبستان در شعبه ی 2 برگزار شد. تغذیه ی سالم، چاقی، اضافه وزن و بلوغ از موضوعات مورد بررسی در این نشست بود.

سپاس از همه ی مادرانی که ما را در این نشست همراهی کردند.

برای مشاهده ی گزارش تصویری این جلسه به گالری تصاویر رجوع کنید.

آموزش خانواده با موضوع تربیت جنسی در مسرور2

روز شنبه 14 دی ماه 98 جلسه ی آموزش خانواده با موضوع تربیت جنسی با اهداف زیر برگزار شد:

-تعریف تربیت جنسی

-ضرورت و اهداف تربیت جنسی

-باورهای غلط در مورد تربیت جنسی

-لحظه های مناسب برای آموزش و نحوه ی آموزش

برای مشاهده ی گزارش تصویری این جلسه به گالری تصاویر رجوع کنید.

جلسه آموزش خانواده با موضوع سواد رسانه ای و اصول تربیتی

جلسه ی آموزش خانواده ی دوشعبه ی دبستان مسرور روز یکشنبه 24 آذرماه 98 در سالن گلستانیان برگزار شد. مدرسین جلسه سرکار خانم شکرزاده مشاور دبستان و سرکار خانم تیموری مدرس آموزش خانواده ی آموزش و پرورش بودند که موضوعات زیر را مورد بررسی قرار دادند:

محتوای اصول تربیتی:

-تاریخچه ی تغییر رفتار

-ابزار تغییر و اصلاح

-بازی و تأثیرات آن بر تغییر و اصلاح رفتار

محتوای سواد رسانه ای:

-رسانه و نقش آن در خانواده

-سیر تحول رسانه ها در طول تاریخ

- مزایا و چالش های استفاده از رسانه

در پایان جلسه پاسخ به سوالات موردی، توزیع و تکمیل فرم نظرسنجی صورت گرفت.

برای مشاهده ی گزارش تصویری این جلسه به گالری تصاویر رجوع کنید.

دومین جلسه ی آموزش خانواده در مسرور1

روز شنبه 18 آبان ماه 98 دومین جلسه آموزش خانواده با حضورسرکار خانم ریاحی فر مشاور شعبه ۱ دبستان، برای اولیای دانش آموزان سه پایه برگزار گردید. این جلسه با مروری کوتاه بر مطالب پیشین آغاز و در ادامه مطالبی در راستای پیشگیری از بیداری جنسی پیش از موقع و اصول پاسخ گویی به سوالات جنسی کودکان و ... ارایه شد. نهایت جلسه با پرسش و پاسخ به اتمام رسید.

برای مشاهده ی گزارش تصویری این جلسه به گالری تصاویر رجوع کنید.

اولین جلسه ی آموزش خانواده در مسرور2

روز شنبه 20 مهرماه ۹۸ اولین جلسه آموزش خانواده شعبه دو مسرور همراه با پرسش و پاسخ با محوریت «اصول تربیتی برای تغییر رفتار کودک» با سخنرانی سرکار خانم شکرزاده مشاور دبستان در این شعبه برگزار شد که با استقبال اولیا همراه بود. از اولیای گرامی که مارا همراهی کردند صمیمانه سپاسگزاریم .

اولین جلسه ی آموزش خانواده در مسرور1

شنبه 2 مهرماه 98 جلسه آموزش خانواده با سخنرانی خانم ریاحی فر مشاور شعبه 1 دبستان برای اولیای دانش آموزان سه پایه برگزار شد. در جلسه ی مذکور درباره تربیت جنسی، اهمیت آن، باورهای غلط در والدین، شیوه ی ارایه ی اطلاعات و رفتار های نا به هنجار جنسی در هر رده سنی صحبت شد.

جلسه آموزش خانواده با موضوع رژیم مصرف رسانه ای

روز سه شنبه 25 دی ماه 97 ششمین جلسه آموزش خانواده با عنوان رژیم مصرف رسانه ای برگزار گردید. در این جلسه پیرامون اینکه چه کسی، چه رسانه ای را چه مقدار، چه وقت، در چه مکانی و به چه هدفی استفاده کند؛  توضیحاتی ارایه شد.

جلسه آموزش خانواده با موضوع اختلالات رفتاری کودکان در مسرور2

روز سه شنبه 25 دی ماه 97 جلسه ی آموزش خانواده با موضوع اختلالات رفتاری کودکان و آسیب های اجتماعی از منظر تربیت جنسی با حضور گرم و پر شور اولیای محترم شعبه 2 برگزار شد. در این جلسه اولیای دانش آموزان خواستار استمرار این نوع آموزش ها شدند.

برای مشاهده ی گزارش تصویری این جلسه به گالری تصاویر رجوع کنید.

جلسه آموزش خانواده با موضوع والدین و سواد رسانه ای

پنجمین جلسه آموزش خانواده در روز یکشنبه 25 آذر ماه 97 با موضوع والدین و سواد رسانه ای با سخنرانی ستوان مهرانی با حضور والدین سه شعبه مسرور برگزار گردید. در این جلسه در مورد سبک های فرزندپروری،پیچیدگی های فضای مجازی و رسانه های عمومی با والدین صحبت شد. آگاه سازی افراد از فواید و خطرات رسانه ها و قوانین مورد نیاز در خانه برای پیشگیری از آسیب ارایه شد. بسیاری از اولیا کتاب تالیفی خود سخنران را تهیه نمودند تا با مطالعه ی بیشتر خود را در این زمینه توانمندتر و آگاه تر نمایند.

برای مشاهده ی گزارش تصویری این جلسه به گالری تصاویر رجوع کنید.

جلسه چهارم آموزش خانواده در مسرور1

یکشنبه 27 آبان ماه 97 جلسه چهارم «آموزش خانواده» با موضوع دقت و توجه برگزار شد. در این جلسه چالش های حافظه و راهکارهای تربیتی آن مطرح شد و از اولیا خواسته شد پرسش های خود را در این مورد تا قبل از جلسه ی آینده به صورت مکتوب در اختیار مشاور مدرسه قرار دهند.