دبستان دخترانه مسرور اصفهان

دانش آموزان مسرور در جشنواره نقاشی فیروزه ای (401-400)