دبستان دخترانه مسرور اصفهان

کسب رتبه ی در جشنواره کشوری زنگ کرونا

کسب رتبه دوم استان در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

کسب رتبه ششم کشور در مسابقات بین المللی چرتکه

کسب رتبه های برتر جشنواره ی تولید محتوای الکترونیکی